NÚÑEZ, V. (2017). Les emocions en la música: estudi de l’efecte de la veu, la instrumentació i la producció en el reconeixement d’emocions. Escola Superior de Música de Catalunya ESMuC

Resum | Resumen | Abstract                                                          PDF

 

Anuncios